Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2007 z  27. septembra 2007 , ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve