A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Az Integrált Uniós tengerpolitika eredményeiről szóló helyzetjelentés {SEC(2009) 1343}