Vec T-14/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 14. decembra 2006 – K-Swiss/ÚHVT (Rovnobežné pásiky na topánke) ( Ochranná známka Spoločenstva — Nedostatky podmienok a prekážky konania — Námietka neprípustnosti — Oznámenie rozhodnutia odvolacieho senátu — Lehota na podanie žaloby )