Lieta T-14/06: Pirmās instances tiesas 2006. gada 14. decembra rīkojums — K-Swiss pret ITSB (paralēlas strīpas uz kurpes) (Kopienas preču zīme — Procesa jautājumi — Iebilde par nepieņemamību — Apelāciju padome lēmuma paziņošana — Apelācijas termiņš)