Kohtuasi T-14/06: Esimese Astme Kohtu 14. detsembri 2006.  aasta määrus — K-Swiss versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Paralleelsed triibud jalatsil) (Ühenduse kaubamärk — Menetlusküsimused — Vastuvõetamatuse vastuväide — Apellatsioonikoja otsuse teatavakstegemine — Kaebuse esitamise tähtaeg)