Írásbeli kérdés E-2959/09 előterjesztette: Luca Romagnoli (NI) a Bizottsághoz. Tájékoztatás a Civitas program pénzeszközeinek Mazzarino által történő felhasználásáról