2009/785/EK: A Bizottság határozata ( 2009. október 26. ) az élelmiszeripar versenyképességével foglalkozó magas szintű csoport felállításáról szóló 2008/359/EK határozatnak az alkalmazhatósága kiterjesztése érdekében történő módosításáról