Предложение за решение на Съвета относно отмяната на споразуменията между Европейската общност за въглища и стомана и Конфедерация Швейцария