Írásbeli kérdés P-1625/07 előterjesztette: Eluned Morgan (PSE) a Bizottsághoz. Tagállamok szétválása