TITJUR Az Elsőfokú Bíróság (nyolcadik tanács) 2008. szeptember 24-i ítélete. # Oakley, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM). # Közösségi védjegy - Törlési eljárás - O STORE közösségi szóvédjegy - THE O STORE korábbi nemzeti szóvédjegy - Kiskereskedelmi forgalmazás keretében nyújtott szolgáltatások összehasonlítása a megfelelő árukkal - Viszonylagos kizáró ok - A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A beavatkozó megváltoztatás iránti kérelme - Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 134. cikkének 3. §-a. # T-116/06. sz. ügy Oakley kontra OHMI-Venticinque (O STORE)