A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség: megújított kötelezettségvállalás {SEC(2008) 2172}