Írásbeli kérdés E-2460/07 előterjesztette: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Wallström biztos Royal asszonyt támogató kijelentései