Írásbeli kérdés E-4144/09 előterjesztette: Jim Higgins (PPE) a Bizottsághoz. A 2001/85/EK irányelv végrehajtása