Cauza T-290/07: Acțiune introdusă la 31 iulie 2007 — MIP Metro/OAPI — Metronia (METRONIA)