Vec C-558/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 27. októbra 2020 – PR a i./Germanwings GmbH