Mål C-53/07: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 19 juli 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland