Írásbeli kérdés E-0818/09 előterjesztette: Paul van Buitenen (Verts/ALE) a Bizottsághoz. Az UNRWA terrorizmus elleni politikái