C-34/05. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2007. március 1-jei ítélete (a College van Beroep voor het bedrijfsleven [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maatschap J. en G.P. en A.C. Schouten kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Közösségi támogatási programok – 3887/92/EK rendelet – Marhahúságazat – 1254/1999/EK rendelet – Rendelkezésre álló takarmánytermő-terület – Fogalom – Különleges támogatás – A támogatásnyújtás feltételei – A vonatkozó időszakban átmenetileg víz alá került földterület)