Írásbeli kérdés E-4140/09 előterjesztette: Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Az Európai Bíróság oktatással kapcsolatos ítélete