/* */

Írásbeli kérdés E-2715/07 előterjesztette: Robert Kilroy-Silk (NI) a Bizottsághoz. Szerbia és az Európa Tanács