Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2013 tal-11 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward ta' devjazzjonijiet standard fir-rigward ta' sistemi ta' ugwalizzazzjoni tar-riskju tas-saħħa skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)