A Bizottság (EU) 2015/2013 végrehajtási rendelete (2015. november 11.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az egészségbiztosítási kockázatkiegyenlítő rendszerekkel kapcsolatos szórásra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)