2007/709/EK: A Bizottság határozata ( 2007. október 31.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és körömfájás elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2007/554/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2007) 5284. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)