A Bíróság (harmadik tanács) 2009. november 19-i ítélete.#Krzysztof Filipiak kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.#Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu - Lengyelország.#Jövedelemadóra vonatkozó szabályozás - A társadalombiztosítási járulékok adóalapból való levonásához való jog - Az adó egészségbiztosítási járulékokkal való csökkentéséhez való jog - Megtagadás abban az esetben, ha a járulékokat az adózás helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban fizették meg - Az EK 43. cikkel és az EK 49. cikkel való összeegyeztethetőség - A nemzeti alkotmánybíróság határozata - A nemzeti rendelkezések alkotmányellenessége - Az említett rendelkezések kötelező ereje elvesztése időpontjának elhalasztása - A közösségi jog elsőbbsége - A kérdést előterjesztő bíróságra gyakorolt hatás.#C-314/08. sz. ügy. A Bíróság (harmadik tanács) 2009. november 19-i ítélete.