Írásbeli kérdés E-3664/07 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A verseny növelése a szakmai szolgáltatások szektorában