Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2007 – Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva (Brusel)