Általános tarifális preferenciák a 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakra * Az Európai Parlament 2008. június 5-i jogalkotási állásfoglalása az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől 2011. december 31-ig történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint a 964/2007/EK és az 1100/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0857 – C6-0051/2008 – 2007/0289(CNS))