Sprawa T-118/17 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 4 lipca 2017 r. – Institute for Direct Democracy in Europe/Parlament (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Prawo instytucjonalne — Parlament Europejski — Decyzja przyznająca dotację fundacji politycznej — Zawieszenie wypłaty zaliczki — Obowiązek ustanowienia gwarancji bankowej — Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych — Brak pilnego charakteru)