Predmet T-118/17 R: Rješenje predsjednika Općeg suda od 4. srpnja 2017. – Institute for Direct Democracy in Europe protiv Parlamenta („Privremena pravna zaštita — Institucijsko pravo — Europski parlament — Odluka kojom se političkoj zakladi dodjeljuju bespovratna sredstva — Suspenzija predfinanciranja — Obveza predaje bankarske garancije — Zahtjev za određivanje privremenih mjera — Nepostojanje hitnosti”)