Kohtuasi T-118/17: Üldkohtu presidendi 4. juuli 2017. aasta määrus – Institute for Direct Democracy in Europe versus parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Institutsiooniõigus — Euroopa Parlament — Poliitilisele sihtasutusele toetuse andmise otsus — Eelmakse peatamine — Pangagarantii esitamise kohustus — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine)