Věc T-118/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 4. července 2017 – Institute for Direct Democracy in Europe v. Parlament „Řízení o předběžných opatřeních — Institucionální právo — Evropský parlament — Rozhodnutí o poskytnutí grantu politické nadaci — Pozastavení předběžného financování — Povinnost poskytnout bankovní záruku — Návrh na nařízení předběžného opatření — Neexistence naléhavosti“