Дело T-118/17 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 юли 2017 г. — Institute for Direct Democracy in Europe/Парламент (Обезпечително производство — Институционално право — Eвропейски парламент — Решение за предоставяне на безвъзмездни средства на политическа фондация — Спиране на предварителното финансиране — Задължение за предоставяне на банкова гаранция — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на неотложност)