Javaslat: az Európai parlament és a Tanács irányelve az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról {SEC(2008) 2670} {SEC(2008) 2671}