T-164/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 19-i ítélete — Reddig GmbH kontra OHIM — Morleys (kés nyele) (Közösségi védjegy — Törlési eljárás — Térbeli közösségi védjegy — Kés nyele — Feltétlen kizáró ok — Kizárólag olyan formából álló megjelölés, amely a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges — A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja — A fellebbezési tanács törlést kimondó határozata)