TITJUR Sony Music Entertainment Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2008. május 22. # Sony Music Entertainment (Germany) GmbH kontra Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH. # Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bundesgerichtshof - Németország. # A szerzői joggal szomszédos jogok - Hangfelvétel-előállítók jogai - Többszörözési jog - Terjesztési jog - Védelmi idő - 2006/116/EK irányelv - Harmadik országok állampolgárainak jogai. # C-240/07. sz. ügy