2008/97/EK: A Bizottság határozata ( 2008. január 30. ) a 93/52/EGK határozat Olaszország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan brucellózismentessé ( B. melitensis ) nyilvánítása, valamint a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan szarvasmarha-tuberkulózistól és szarvasmarha-brucellózistól mentessé és Lengyelország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 324. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg