Írásbeli kérdés E-4206/08 előterjesztette: Bill Newton Dunn (ALDE) a Bizottsághoz. A szerzői jog kiterjesztése