Írásbeli kérdés P-3371/07 előterjesztette: Marcello Vernola (PPE-DE) a Bizottsághoz. A tarantói (Olaszország) ILVA üzem