2008 m. balandžio 25 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 46/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)