Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/1557 tat-13 ta' Lulju 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 543/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-għelejjel (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)