Európska bezpečnostná stratégia a Európska bezpečnostná a obranná politika Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júna 2008 o vykonávaní Európskej bezpečnostnej stratégie a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (2008/2003(INI))