Written question E-005846/11 Gabriel Mato Adrover (PPE) lill-Kummissjoni. Ir-rapport tal-Oxfam “Lejn epoka ġdida”