TITJUR Schmelz Kokott főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2010. június 17. # Ingrid Schmelz kontra Finanzamt Waldviertel. # Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien - Ausztria. # Hatodik HÉA-irányelv - 24. cikk, (3) bekezdés és 28i. cikk - 2006/112/EK irányelv - A 283. cikk (1) bekezdésének c) pontja - Érvényesség - EK 12. cikk, EK. 43. cikk és EK 49. cikk - Az egyenlő bánásmód elve - Kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás - HÉA-mentesség - A más tagállamban letelepedett adóalanyok adómentességének elutasítása - Az »éves forgalom« fogalma. # C-97/09. sz. ügy