Covid-19-udbruddet (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/267 af 16. februar 2021 om særlige og midlertidige foranstaltninger i forbindelse med den vedvarende covid-19-krise og om gyldigheden af visse certifikater, licenser og godkendelser/tilladelser, udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen og forlængelse af visse perioder omhandlet i forordning (EU) 2020/698 (EUT L 60 af 22.2.2021, s. 1.)) 2021/C 76 I/20