Kommissionens forordning (EØF) nr. 2213/83 af 28. juli 1983 om fastsættelse af kvalitetsnormer for cikoriesalat