2011/830/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. december 9. ) 2012. január 1-jétől a 732/2008/EK tanácsi rendelet szerint a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásnak megfelelő kedvezményezett országokról (az értesítés a C(2011) 9044. számú dokumentummal történt)