2011/830/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 9. december 2011 om de begunstigede lande, som opfylder betingelserne for den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse for perioden fra den 1. januar 2012 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (meddelt under nummer K(2011) 9044)