Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/670 z dne 9. aprila 2019 o spremembi Sklepa ECB/2014/8 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države s strani nacionalnih centralnih bank (ECB/2019/8)