2019 m. balandžio 9 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/670, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/8 dėl piniginio finansavimo draudimo ir atlyginimo už Vyriausybės indėlius nacionaliniuose centriniuose bankuose (ECB/2019/8)