Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/670, 9. aprill 2019, millega muudetakse otsust EKP/2014/8 rahastamisekeelu ja valitsemissektori hoiuste tasustamise kohta riikide keskpankades (EKP/2019/8)